logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA I KWARTAŁ 2009 ROKU

 

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za I kwartał 2009 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

59.526.065,80

16.059.020,19

26,98

Wydatki

58.603.515,51

11.990.355,90

20,46

Nadwyżka/ Deficyt

922.550,29

4.068.664,29

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 16.059.020,19 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                                    3.761.365,74 zł,

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                                 16.709,71 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                               2.309,92 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                                          463.666,62 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)                                                                      2.196,27 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                                     8.499,49 zł,

Ø     Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                                     4.708,73 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                                 13.614,62 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                                  26.937,24 zł,

Ø      Budżet Miasta Kosciana (*.pdf)                                                                  11.759.011,85 zł.

 

Wydatki w wysokości 11.990.355,90 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                                    3.680.105,30 zł,

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf) – dot. „Programu Operacyjnego                     353.724,67 zł,

            Kapitał Ludzki”

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                            2.613.794,31 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                           104.741,79 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                                          588.099,27 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)                                                                  928.565,15 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                                 921.787,69 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                                731.130,96 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                             1.089.018,85 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                                 979.387,91 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

 

Ø      Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,01% planu.

Na planowaną kwotę 6.745.215,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.754.515,52 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 31,65% planu.

Na planowaną kwotę 6.793.500,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.149.829,37 zł,

 

Ø      Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,74% planu.

Na planowaną kwotę 3.248.454,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 738.833,57 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 27,65% planu.

Na planowaną kwotę 3.248.454,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 898.087,37 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 23,13% planu.

Na planowaną kwotę 1.098.356,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 254.034,29 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,81% planu.

Na planowaną kwotę 1.098.356,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 250.498,02 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 23,25% planu.

Na planowaną kwotę 1.067.156,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 248.120,60 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,07% planu.

Na planowaną kwotę 1.067.156,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 256.811,78 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,34% planu.

Na planowaną kwotę 896.818,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 218.274,30 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,06% planu.

Na planowaną kwotę 896.818,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 215.752,67 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,93% planu.

Na planowaną kwotę 834.635,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 208.040,58 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,58% planu.

Na planowaną kwotę 834.635,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 180.088,28 zł,

 

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 14,38%  planu.

Na planowaną kwotę 1.119.300,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 160.967,97 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,93% planu.

Na planowaną kwotę 1.119.300,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 279.055,19 zł,

 

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 17,63% planu.

Na planowaną kwotę 750.958,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 132.419,71 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,60% planu.

Na planowaną kwotę 750.958,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 184.707,86 zł,

 

Ø     Muzeum Regionalne (*.pdf)

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 9,79% planu.

Na planowaną kwotę 342.427,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 33.536,92 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 19,82% planu.

Na planowaną kwotę 327.427,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 64.903,54 zł,

 

 

Lista wiadomości