logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA II KWARTAŁY 2009 ROKU

 

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za II kwartały 2009 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

60.632.189,05

29.548.107,37

48,73

Wydatki

59.757.406,56

25.109.948,89

42,02

Nadwyżka/ Deficyt

874.782,49

4.438.158,48

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 29.548.107,37 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                                    6.921.869,52 zł,

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                   31.366,05 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                               2.309,92 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                                          751.550,15 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)                                                                       8.936,70 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                                     18.457,06 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                 15.405,14 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                38.667,60 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                                 57.299,14 zł,

Ø      Budżet Miasta Kosciana (*.pdf)                                                                  21.702.246,09 zł.

 

Wydatki w wysokości 25.109.948,89 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf)                                                                    8.707.398,88 zł,

Ø      Urząd Miejski Kościana (*.pdf) – dot. „Programu Operacyjnego                     546.824,97 zł,

            Kapitał Ludzki”

Ø      Ośrodek Pomocy Społecznej (*.pdf)                                                            5.320.036,03 zł,

Ø      Miejski Zespół Oświaty, Kultury i Zdrowia (*.pdf)                                           104.741,79 zł,

Ø      Międzyszkolny Obiekt Sportowy (*.pdf)                                                      1.137.658,58 zł,

Ø      I Liceum Ogólnokształcące (*,pdf)                                                                2.030.260,60 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 1 (*.pdf)                                                               1.839.064,23 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 2 (*.pdf)                                                                        1.386.890,85 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 3 (*.pdf)                                                                   2.093.353,32 zł,

Ø      Zespół Szkół nr 4 (*.pdf)                                                           1.943.719,64 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartały przedstawia się następująco:

 

Ø      Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 58,85% planu.

Na planowaną kwotę 7.581.188,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 4.461.763,77 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 58,22% planu.

Na planowaną kwotę 7.629.473,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 4.441.559,97 zł,

 

Ø      Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,09% planu.

Na planowaną kwotę 3.429.454,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.717.660,00 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 51,64% planu.

Na planowaną kwotę 3.327.565,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.718.263,34 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 1 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,13% planu.

Na planowaną kwotę 1.126.356,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 564.587,89 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 48,82% planu.

Na planowaną kwotę 1.126.356,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 549.893,93 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 2 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 51,74% planu.

Na planowaną kwotę 1.095.156,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 566.616,55 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 50,06% planu.

Na planowaną kwotę 1.095.156,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 548.253,66 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 3 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 53,65% planu.

Na planowaną kwotę 914.818,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 490.839,35 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 51,44% planu.

Na planowaną kwotę 914.818,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 470.543,48 zł,

 

Ø      Samorządowe Przedszkole nr 4 (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,48% planu.

Na planowaną kwotę 852.635,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 430.440,95 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 47,22% planu.

Na planowaną kwotę 852.635,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 402.592,40 zł,

 

Ø      Kościański Ośrodek Kultury (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 60,46%  planu.

Na planowaną kwotę 1.321.400,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 798.874,61 zł,

 

 

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 57,81% planu.

Na planowaną kwotę 1.229.356,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 710.659,47 zł,

 

Ø      Miejska Biblioteka Publiczna (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 48,99% planu.

Na planowaną kwotę 772.958,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 378.656,80 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 52,32% planu.

Na planowaną kwotę 772.958,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 404.384,31 zł,

 

Ø      Muzeum Regionalne (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 29,12% planu.

Na planowaną kwotę 358.927,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 104.520,78 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 38,02% planu.

Na planowaną kwotę 358.627,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 136.340,92 zł,

 

Ø      Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży (*.pdf):

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 56,54% planu.

Na planowaną kwotę 1.766.720,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 998.979,46 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 50,13% planu.

Na planowaną kwotę 1.766.720,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 885.673,01 zł.

 

Lista wiadomości