logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJE DODATKOWE Z DZIAŁALNOŚCI MIASTA KOŚCIANA ZA ROK 2009Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2009 roku w za

Na podstawie art. 14 pkt 2e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

(Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Burmistrz Miasta Kościana podaje do wiadomości publicznej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w okresie od 1.01.2009r. – 31.12.2009r.

 

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

Lista wiadomości