logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za I kwartał 2010 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

60.171.359,05

16.049.016,58

26,67

Wydatki

63.207.039,05

13.448.618,47

21,28

Nadwyżka/ Deficyt

-3.035.680,00

2.600.398,11

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 16.049.016,58 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

Urząd Miejski Kościana                                                                            4.120.916,60 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                          22.785,34 zł,

Miejsko Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                 425.999,86 zł,

I Liceum Ogólnokształcące                                                                             23.148,35 zł

Zespół Szkół nr 1                                                                                        62.213,08 zł

Zespół Szkół nr 2                                                                                        26.352,46 zł,

Zespół Szkół nr 3                                                                                        49.961,95 zł,

Zespół Szkół nr 4                                                                                        64.441,42 zł,

Budżet Miasta Kościana                                                                          11.253.197,52 zł.

 

Wydatki w wysokości 13.448.618,47 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski Kościana                                                                             4.325.878,62 zł,

Urząd Miejski Kościana-dot.POKL "Na miejsca! Do życia gotowi! Start!                         26.734,31 zł,

Urząd Miejski Kościana- dot. POKL "Smart Kids"                                                    23.114,07 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                      2.941.787,67 zł,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                  695.899,86 zł,

I Liceum Ogólnokształcące                                                                        1.054.931,77 zł,

Zespół Szkół nr 1                                                                                   1.103.882,03 zł,

Zespół Szkół nr 2                                                                                      841.098,81 zł,

Zespół Szkół nr 3                                                                                   1.265.510,28 zł,

Zespół Szkół nr 4                                                                                   1.169.781,05 zł.

 

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 25,32% planu.

Na planowaną kwotę 7.519.017,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.903.771,07 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,06% planu.

Na planowaną kwotę 7.467.500,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.796.315,69 zł,

 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 30,04% planu.

Na planowaną kwotę 3.080.380,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 925.457,75 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 29,78% planu.

Na planowaną kwotę 3.080.384,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 917.392,17 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 1

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 20,15% planu.

Na planowaną kwotę 1.303.961,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 262.683,65 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,11% planu.

Na planowaną kwotę 1.303.961,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 262.229,57 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 2

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,59% planu.

Na planowaną kwotę 1.372.791,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 268.982,40 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 19,65% planu.

Na planowaną kwotę 1.372.791,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 269.744,73 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 3

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,16% planu.

Na planowaną kwotę 1.043.873,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 231.327,71 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 26,01% planu.

Na planowaną kwotę 1.043.873,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 271.515,29 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 4

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 23,00% planu.

Na planowaną kwotę 1.042.292,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 239.743,62 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,30% planu.

Na planowaną kwotę 1.042.292,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 211.635,51 zł,

Kościański Ośrodek Kultury

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 20,81%  planu.

Na planowaną kwotę 1.236.727,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 257.344,86 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,22% planu.

Na planowaną kwotę 1.236.627,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 299.569,73 zł,

Miejska Biblioteka Publiczna

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 23,84% planu.

Na planowaną kwotę 799.130,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 190.512,61 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 27,54% planu.

Na planowaną kwotę 799.130,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 220.117,55 zł,

Muzeum Regionalne

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 18,23% planu.

Na planowaną kwotę 382.830,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 69.790,19 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 15,36% planu.

Na planowaną kwotę 382.830,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 66.823,11 zł,

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,71% planu.

Na planowaną kwotę 1.709.879,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 422.433,48 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 20,90% planu.

Na planowaną kwotę 1.787.775,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 373.592,81 zł.

 

Lista wiadomości