logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIANA ZA II KWARTAŁY 2010 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Miasta Kościana za II kwartał 2010 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

64.184.659,18

29.942.968,57

46,65

Wydatki

67.317.019,03

28.371.727,18

42,15

Nadwyżka/ Deficyt

-3.132.359,85

1.571.241,39

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 29.942.968,57 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Miasta Kościana:

 • Urząd Miejski Kościana                                                           7.214.797,53
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                        43.430,13
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                743.683,18
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                           47.306,42
 • Zespół Szkół nr 1                                                                    134.065,82
 • Zespół Szkół nr 2                                                                      60.759,11
 • Zespół Szkół nr 3                                                                    122.663,62
 • Zespół Szkół nr 4                                                                    126.207,47
 • Budżet Miasta Kościana                                                        21.450.055,29

Wydatki w wysokości 28.371.727,18 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ponadto w ramach budżetu Miasta Kościana gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartały przedstawia się następująco:

 • Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 55,96% planu.

  Na planowaną kwotę 7.646.179,30 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 4.278.737,02 zł,

  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 49,50% planu.

  Na planowaną kwotę 7.594.662,30 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.759.068,76 zł,

 • Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 48,83% planu.

  Na planowaną kwotę 3.892.713,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.900.873,60 zł,

  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 49,25% planu.

  Na planowaną kwotę 3.762.939,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.853.133,82 zł,

 • Samorządowe Przedszkole nr 1

  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 48,00% planu.

  Na planowaną kwotę 1.313.961,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 630.764,39 zł,

  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 45,09% planu.

  Na planowaną kwotę 1.313.961,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 592.472,10 zł,

 • Samorządowe Przedszkole nr 2

  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 44,89% planu.

  Na planowaną kwotę 1.372.791,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 616.217,11 zł,

  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 41,59% planu.

  Na planowaną kwotę 1.372.791,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 570.892,16 zł,

 • Samorządowe Przedszkole nr 3

  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 49,87% planu.

  Na planowaną kwotę 1.044.673,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 521.014,09 zł,

  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,28% planu.

  Na planowaną kwotę 1.044.673,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 483.478,35 zł,

 • Samorządowe Przedszkole nr 4

  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,29% planu.

  Na planowaną kwotę 1.042.292,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 524.184,94 zł,

  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 43,44% planu.

  Na planowaną kwotę 1.042.292,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 452.781,96 zł,

 • Kościański Ośrodek Kultury

  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 59,06%  planu.

  Na planowaną kwotę 1.385.127,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 818.116,25 zł,

  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 51,99% planu.

  Na planowaną kwotę 1.385.127,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 720.096,54 zł,

 • Miejska Biblioteka Publiczna

  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 47,60% planu.

  Na planowaną kwotę 817.130,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 388.931,31 zł,

  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 52,95% planu.

  Na planowaną kwotę 817.130,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 432.637,82 zł,

 • Muzeum Regionalne

  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 53,23% planu.

  Na planowaną kwotę 422.830,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 225.055,27 zł,

  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,40% planu.

  Na planowaną kwotę 422.830,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 209.212,37 zł,

 • Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

  §         przychody zostały zrealizowane w wysokości 49,79% planu.

  Na planowaną kwotę 1.721.204,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 857.000,17 zł,

  §         koszty zostały zrealizowane w wysokości 45,41% planu.

  Na planowaną kwotę 1.787.775,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 811.892,48 zł.

Lista wiadomości