logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2012 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

73.757.596,65

18.246.193,30

24,74

Wydatki

72.893.276,65

14.976.303,40

20,55

Nadwyżka/ Deficyt

864.320,00

3.269.889,90

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 18.246.193,30 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Urząd Miejski Kościana                                                                                      4.920.409,17

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                    33.591,61

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                            571.481,44

Liceum Ogólnokształcące                                                                                        37.624,29

Zespół Szkół nr 1                                                                                                 58.783,15

Zespół Szkół nr 2                                                                                                 30.500,97

Zespół Szkół nr 3                                                                                                 80.426,97

Zespół Szkół nr 4                                                                                                 83.713,98

Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                                56.307,02

Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                                63.901,80

Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                                55.675,96

Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                                27.486,85

Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                          12.226.290,09

Wydatki w wysokości 14.976.303,40 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski Kościana                                                                                      3.424.768,69

Urząd Miejski Kościana-"Kościański Trakt Rekreacyjny"                                                      2.429,87

Urząd Miejski Kościana-"Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej"                               0,00

Urząd Miejski Kościana-"Instytut Młodego Człowieka"                                                              0,00

Urząd Miejski Kościana-POIG Internet szerokpasmowy                                                       8.660,50

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                               3.110.589,60

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                            820.389,81

Liceum Ogólnokształcące                                                                                    1.213.401,95

Zespół Szkół nr 1                                                                                             1.233.573,73

Zespół Szkół nr 2                                                                                                923.636,97

Zespół Szkół nr 3                                                                                             1.581.520,60

Zespół Szkół nr 4                                                                                             1.374.487,06

Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                               383.295,85

Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                                340.128,37

Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                                283.513,75

Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                                275.906,65             

 

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

                        Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,66% planu.

Na planowaną kwotę 7.873.917,92 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.098.985,93 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 19,87% planu.

Na planowaną kwotę 8.429.778,92 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.675.039,85 zł,

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 28,59% planu.

Na planowaną kwotę 2.065.600,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 590.569,16 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 29,04% planu.

Na planowaną kwotę 2.065.600,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 599.929,06 zł,

Kościański Ośrodek Kultury

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,11%  planu.

Na planowaną kwotę 1.140.880,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 218.013,90 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,51% planu.

Na planowaną kwotę 1.140.880,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 268.256,26 zł,

Miejska Biblioteka Publiczna

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 17,77% planu.

Na planowaną kwotę 817.192,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 145.240,22 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,68% planu.

Na planowaną kwotę 817.192,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 193.511,71 zł,

Muzeum Regionalne

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,22% planu.

Na planowaną kwotę 366.380,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 81.393,38 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 25,26% planu.

Na planowaną kwotę 366.380,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 92.556,66 zł,

Ośrodek Rehabilitacyjny

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 25,16% planu.

Na planowaną kwotę 1.902.748,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 478.814,37 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,70% planu.

Na planowaną kwotę 1.902.748,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 412.979,37 zł.

 

 

Lista wiadomości