logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2011 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

68.728.872,49

19.079.926,24

27,76

Wydatki

71.364.552,49

13.956.459,67

19,56

Nadwyżka/ Deficyt

-2.635.680,00

5.123.466,57

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 19.079.926,24 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                         5.692.035,67
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                       26.478,26
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                               549.243,39
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                         23.465,14
 • Zespół Szkół nr 1                                                                                    64.280,48
 • Zespół Szkół nr 2                                                                                    27.080,46
 • Zespół Szkół nr 3                                                                                    70.852,34
 • Zespół Szkół nr 4                                                                                    69.605,91
 • Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                   54.843,41
 • Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                   69.299,95
 • Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                   44.727,01
 • Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                   18.801,48
 • Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                             12.369.212,74

Wydatki w wysokości 13.956.459,67 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 26,86% planu.

Na planowaną kwotę 7.521.777,59 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.020.337,74 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 25,99% planu.

Na planowaną kwotę 7.632.307,59 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.983.588,46 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,70% planu.

Na planowaną kwotę 3.856.100,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 875.500,18 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 26,37% planu.

Na planowaną kwotę 3.856.100,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.016.742,46 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 16,90%  planu.

Na planowaną kwotę 1.085.487,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 183.478,98 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 24,03% planu.

Na planowaną kwotę 1.085.487,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 260.791,04 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 14,79% planu.

Na planowaną kwotę 751.702,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 111.153,25 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,16% planu.

Na planowaną kwotę 751.702,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 174.117,36 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,88% planu.

Na planowaną kwotę 315.429,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 62.712,32 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,98% planu.

Na planowaną kwotę 315.429,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 75.653,95 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 25,38% planu.

Na planowaną kwotę 1.739.960,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 441.669,82 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,04% planu.

Na planowaną kwotę 1.739.960,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 383.436,33 zł.

 

Lista wiadomości