logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2011 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za II kwartały 2011 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

69.342.693,77

33.995.826,65

49,03

Wydatki

72.565.022,07

30.449.896,90

41,96

Nadwyżka/ Deficyt

-3.222.328,30

3.545.929,75

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 33.995.826,65 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Urząd Miejski Kościana                                                               9.128.481,05

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                             58.080,31

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                  1.025.482,22

I Liceum Ogólnokształcące                                                               45.135,32

Zespół Szkół Nr 1                                                                        128.717,72

Zespół Szkół Nr 2                                                                          58.820,25

Zespół Szkół Nr 3                                                                         162.109,11

Zespół Szkół Nr 4                                                                         138.272,50

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                        126.988,55

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                        130.020,65 

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                          94.886,79

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                          41.999,37

Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                     22.856.832,81

 

Wydatki w wysokości 30.449.896,90 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski Kościana                                                                8.597.323,10

Urząd Miejski Kościana "Kościański Trakt Rekreacyjny"                               62.869,90

Urząd Miejski Kościana "Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej"          0,00

Urząd Miejski Kościana "Instytut Młodego Człowieka"                               113.838,71

Urząd Miejski Kościana "POIG Internet szerokopasmowy"                          254.117,42

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                         6.175.227,98

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                   1.519.679,31

I Liceum Ogólnokształcące                                                            2.256.052,82

Zespół Szkół Nr 1                                                                       2.293.182,94

Zaspół Szkół Nr 2                                                                       1.669.095,43

Zespół Szkół Nr 3                                                                       2.670.009,12

Zespół Szkół Nr 4                                                                       2.490.232,90

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                         667.054,64

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                         644.549,69

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                         539.734,80

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                         496.928,14

 

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartały przedstawia się następująco:

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 49,37% planu.

Na planowaną kwotę 7.517.894,06 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 3.711.544,53 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 57,82% planu.

Na planowaną kwotę 7.628.424,06 zł zrealizowano koszty w kwocie 4.410.694,54 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,04% planu.

Na planowaną kwotę 3.886.100,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.944.754,54 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 48,59% planu.

Na planowaną kwotę 3.885.526,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.888.116,04 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,57%  planu.

Na planowaną kwotę 1.108.487,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 560.510,41 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 56,63% planu.

Na planowaną kwotę 1.108.487,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 627.753,15 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 43,21% planu.

Na planowaną kwotę 761.902,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 329.241,61 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 49,17% planu.

Na planowaną kwotę 761.902,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 374.654,76 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 49,91% planu.

Na planowaną kwotę 324.729,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 162.076,65 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 50,76% planu.

Na planowaną kwotę 324.729,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 164.833,60 zł,

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,24% planu.

Na planowaną kwotę 1.739.960,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 874.134,87 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,25% planu.

Na planowaną kwotę 1.739.960,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 804.747,95 zł.

 

Lista wiadomości