logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA DODATKOWA O UDZIELONYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 CZERWCA 2011 ROKU PRZEZ URZĄD MIEJSKI UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO - PR

  • 1. Decyzja nr 3 Burmistrza Miasta Kościana z 30 maja 2011 roku - Uczniowski Klub Sportowy "HELLADA" umorzenie należności z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 2.827,76 zł.
Lista wiadomości