logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 R. DO 31 MARCA 2012 R. PRZEZ URZĄD MIEJSKI UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO - PRAWNYM

1. Decyzja nr 9 Burmistrza Miasta Kościana z 20 grudnia 2011 roku - Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek "Hipolita" umorzenie należności z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 415,67 zł.
Lista wiadomości