logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2012 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za II kwartały 2012 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

73.597.451,65

35.036.715,64

47,61

Wydatki

73.465.352,36

31.427.356,98

42,78

Nadwyżka/ Deficyt

132.099,29

3.609.358,66

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 35.036.715,64 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościana:

Urząd Miejski Kościana                                                                                     8.546.706,11

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                   68.639,37

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                        1.030.808,51

I Liceum Ogólnokształcące                                                                                     73.418,05

Zespół Szkół nr 1                                                                                              122.365,12

Zespół Szkół nr 2                                                                                                65.188,76

Zespół Szkół nr 3                                                                                              183.654,38

Zespół Szkół nr 4                                                                                              162.410,09

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                             129.147,75

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                             135.461,49

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                             119.316,70

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                               57.276,22

Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                         24.342.323,09

 

 

Wydatki w wysokości 31.427.356,98 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski Kościana                                                                                     7.500.715,11

Urząd Miejski Kościana - "Kościański Trakt Rekreacyjny"                                              1.665.574,65

Urząd Miejski Kościana - "Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej"                       1.845,00

Urząd Miejski Kościana - "Instytut Młodego Człowieka"                                                    95.000,00

Urząd Miejski Kościana - POIG Internet szerokopasmowy                                                 10.463,80

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                              6.217.568,65

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                        1.661.962,66

I Liceum Ogólnokształcące                                                                                 2.298.956,41

Zespół Szkół nr 1                                                                                            2.275.966,56

Zespół Szkół nr 2                                                                                            1.734.478,77

Zespół Szkół nr 3                                                                                            2.898.294,07

Zespół Szkół nr 4                                                                                            2.559.063,51

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                              747.587,89

Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                              662.300,28

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                              552.169,47

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                              545.410,15

 

 

 

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartały przedstawia się następująco:

 

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 54,74% planu.

Na planowaną kwotę 7.864.338,22 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 4.305.139,28 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 39,90% planu.

Na planowaną kwotę 8.420.199,22 zł zrealizowano koszty w kwocie 3.359.494,66 zł,

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 49,47% planu.

Na planowaną kwotę 2.227.800,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.102.052,41 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 50,70% planu.

Na planowaną kwotę 2.227.291,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.129.304,07 zł,

Kościański Ośrodek Kultury

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 47,58%  planu.

Na planowaną kwotę 1.180.880,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 561.891,89 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 52,84% planu.

Na planowaną kwotę 1.140.980,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 602.841,96 zł,

Miejska Biblioteka Publiczna

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 42,48% planu.

Na planowaną kwotę 817.192,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 347.122,33 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 49,19% planu.

Na planowaną kwotę 817.192,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 401.968,69 zł,

Muzeum Regionalne

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 45,73% planu.

Na planowaną kwotę 366.380,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 167.538,47 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 42,49% planu.

Na planowaną kwotę 366.380,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 155.670,41 zł,

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

§         przychody zostały zrealizowane w wysokości 49,74% planu.

Na planowaną kwotę 1.902.748,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 946.410,06 zł,

§         koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,01% planu.

Na planowaną kwotę 1.902.748,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 875.438,40 zł.

            

 

 

 

 

 

Lista wiadomości