logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁY 2012 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za III kwartały 2012 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

74.387.851,28

51.997.658,22

69,90

Wydatki

74.255.751,99

46.235.348,47

62,27

Nadwyżka/ Deficyt

132.099,29

5.762.309,75

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 51.997.658,22 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Urząd Miejski Kościana                                                                                        12.694.076,338 

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                       112.291,05

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                              1.352.133,17

Liceum Ogólnokształcące                                                                                           112.686,49

Zespół Szkół nr 1                                                                                                    141.129,33

Zespół Szkół nr 2                                                                                                      75.018,21

Zespół Szkół nr 3                                                                                                    227.149,93

Zespół Szkół nr 4                                                                                                    189.333,56

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                                    163.499,87

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                                    169.935,77

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                                    147.835,06

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                                      73.323,80

Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                                36.539.245,60

Wydatki w wysokości 46.235.348,47 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski Kościana                                                                                          11.390.421,70

Urząd Miejski Kościana-Kosciański Trakt Rekreacyjny                                                        2.141.995,12

Urząd Miejski Kościana-Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej                              114.214,00

Urząd Miejski Kościana-Instytut Młodego Człowieka                                                              95.000,00

Urząd Miejski Kościana-POIG Internet szerokopasmowy                                                         12.195,70

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                      9.371.406,44

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                2.419.279,81

Liceum Ogólnokształcące                                                                                          3.361.986,54

Zespół Szkół nr 1                                                                                                   3.350.578,10

Zespół Szkół nr 2                                                                                                   2.445.714,19

Zespół Szkół nr 3                                                                                                   4.113.504,11

Zespół Szkół nr 4                                                                                                   3.702.255,89

Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                                   1.104.510,45

Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                                      990.998,91

Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                                      798.174,62

Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                                      823.112,89

 

Ponadto w ramachbudżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartały przedstawia się następująco:

                        Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 82,77% planu.

   Na planowaną kwotę 7.864.338,22 zł,  zrealizowano przychody w wysokości

   6.509.120,41 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 61,84% planu.

   Na planowaną kwotę 8.420.199,22 zł zrealizowano koszty w kwocie 5.206.651,76 zł,

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 73,03% planu.

   Na planowaną kwotę 2.227.800,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości

  1.626.893,11 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 74,89% planu.

   Na planowaną kwotę 2.227.291,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.668.022,33 zł,

      Kościański Ośrodek Kultury

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 63,64%  planu.

   Na planowaną kwotę 1.180.880,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości

   751.454,25 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 72,56% planu. 

   Na planowaną kwotę 1.180.880,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 856.852,45 zł,

      Miejska Biblioteka Publiczna

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 61,82% planu. 

   Na planowaną kwotę 843.992,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 521.766,10

   zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 70,90% planu. 

   Na planowaną kwotę 843.992,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 598.384,36 zł,

     Muzeum Regionalne

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 55,95% planu.

   Na planowaną kwotę 366.380,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 204.996,21

   zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 56,57% planu. 

  Na planowaną kwotę 366.380,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 207.267,00 zł,

     Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 73,57% planu.

   Na planowaną kwotę 1.902.748,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości

   1.399.946,66 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 68,00% planu.

   Na planowaną kwotę 1.902.748,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.293.878,58 zł.

 

 

 

 

    

Lista wiadomości