logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU PRZEZ URZĄD MIEJSKI UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO - PRAWNYM

1. Decyzja nr 9 Burmistrza Miasta Kościana  z 20 grudnia 2011 roku – Kościańskie Stowarzyszenie Amazonek „Hipolita” umorzenie należności z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 415,67 zł.

2. Decyzja OŚ 7635/20/2009 z 16 maja 2012 roku – Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa umorzenie opłaty za usunięcie drzew  w kwocie 20.960,58 zł.

3. Decyzja OŚ 7635/48/2008 z 16 maja 2012 roku – Nenufar Club Sp. z o.o.  umorzenie opłaty za usunięcie drzew  w kwocie 11.338,42 zł.

4. Decyzja OŚ 7635/03/2009 z 05 czerwca 2012 roku – Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny  im. Oskara Bielawskiego   umorzenie opłaty za usunięcie drzew  i krzewów  w kwocie 21.843,21 zł.

5 Decyzja nr 3 Burmistrza Miasta Kościana  z 26 marca 2012 roku – Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA umorzenie należności z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 550,00 zł. + należne odsetki w kwocie 41,00 zł.

6. Decyzja nr 4 Burmistrza Miasta Kościana  z 26 marca 2012 roku – Stowarzyszenie Chór Męski ARION  umorzenie należności z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 225,00 zł.

7.  Decyzja OŚ 7635/50/2008 z 09 sierpnia 2012 roku – Gryszczyńscy S.J.   umorzenie opłaty za usunięcie drzew  w kwocie 6.600,90 zł.

8. Decyzja OŚ 7635/02/2009  z 29.11.2012r – MATT Sp. J. i  PHU EWMAR Sp. J.   umorzenie opłaty za usunięcie drzew  w kwocie 18.145,93 zł.

9. Decyzja OŚ 7635/31/2009  z 29 listopada 2012 roku – Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa    umorzenie opłaty za usunięcie drzew  w kwocie 1.335,24 zł.

10. Decyzja OŚ 7635/08/2009  z 03 grudnia 2012 roku – Kościańska Spółdzielnia Mieszkaniowa    umorzenie opłaty za usunięcie drzew  w kwocie 142.884,56 zł.

11. Decyzja OŚ 7635/33/2009  z 13 grudnia 2012 roku – Firma Pol-Dróg Spółka z o.o.     umorzenie opłaty za usunięcie drzew  w kwocie 20.414,70 zł.

Lista wiadomości