logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU PRZEZ URZĄD MIEJSKI UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO - PRAWNYM

1. Decyzja OŚ 7635/81/2009 z 07 maja 2013 roku - Dariusz Sznabel umorzenie opłaty za usunięcie drzew w kwocie 3.607,69 zł.
Lista wiadomości