logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2013 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za II kwartały 2013 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

75.893.746,25

35.572.078,05

46,87

Wydatki

76.495.427,83

31.288.859,33

40,90

Nadwyżka/ Deficyt

-601.681,58

4.283.218,72

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 35.572.078,05 zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Urząd Miejski Kościana                                                                            8.849.806,39

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                         54.226,28

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                              1.030.593,46

I Liceum Ogólnokształcące                                                                           95.573,58

Zespół Szkół nr 1                                                                                    111.868,20

Zespół Szkół nr 2                                                                                      56.262,61

Zespół Szkół nr 3                                                                                    183.302,07

Zespół Szkół nr 4                                                                                    138.007,53

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                    120.515,78

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                    164.771,22

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                    134.439,66

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                      65.442,05

Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                                24.567.269,22

 

Wydatki w wysokości 31.288.859,33 zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski Kościana                                                                            8.211.413,65

Urząd Miejski Kościana-"Kościański Trakt Rekreacyjny"                                           23.185,25

Urząd Miejski Kościana-"Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej"             11.507,90

Urząd Miejski Kościana-"Instytut Młodego Człowieka"                                                    0,00

Urząd Miejski Kościana-"Instytut Młodego Człowieka 2"                                                  0,00

Urząd Miejski Kościana-POIG Internet Szerokopasmowy                                         33.591,79

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                     6.705.877,04

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                               1.715.611,21

I Liceum Ogólnokształcące                                                                        2.365.639,29

Zespół Szkół nr 1                                                                                   2.359.969,69

Zespół Szkół nr 2                                                                                   1.699.604,73

Zespół Szkół nr 3                                                                                   2.884.008,31

Zespół Szkół nr 4                                                                                   2.665.357,47

Samorządowe Przedszkole Nr 1                                                                      775.438,45

Samorządowe Przedszkole Nr 2                                                                      689.049,51

Samorządowe Przedszkole Nr 3                                                                      563.199,50

Samorządowe Przedszkole Nr 4                                                                      585.405,54

 

 

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartały przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 45,97% planu.

Na planowaną kwotę 2.490.418,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.144.799,72 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 45,39% planu.

Na planowaną kwotę 2.421.600,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.099.281,30 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 39,32%  planu.

Na planowaną kwotę 1.331.200,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 523.452,70 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 48,64% planu.

Na planowaną kwotę 1.331.200,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 647.502,66 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 48,27% planu.

Na planowaną kwotę 912.940,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 440.703,69 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 50,53% planu.

Na planowaną kwotę 912.940,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 461.290,01 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 40,02% planu.

Na planowaną kwotę 412.261,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 164.966,88 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 40,80% planu.

Na planowaną kwotę 412.261,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 168.183,17 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,31% planu.

Na planowaną kwotę 1.909.244,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 960.586,53 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 45,24% planu.

Na planowaną kwotę 1.902.428,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 860.660,22 zł.

 

Lista wiadomości