logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU PRZEZ URZĄD MIEJSKI UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO - PRAWNYM

 

1. Decyzja OŚ 7635/81/2009  07 maja 2013 roku - Dariusz Sznabel umorzenie opłaty za usunięcie drzew w kwocie 3.607,69 zł.

2. Decyzja OŚ 7635/53/2009 z 26 czerwca 2013 roku - "Studio M" Małgorzata Tomczak umorzenie oplaty za usunięcie drzew w kwocie 4.005,54 zł.

3. Decyzja OŚ 7635/70/2009 z 04 lipca 2013 roku - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej umorzenie opłaty za usunięcie drzew w kwocie 36.476,16 zł.

Lista wiadomości