logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA OKRES OD 01.01.2014 R. DO 31.03.2014 R. PRZEZ URZĄD MIEJSKI UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO-PRAWNYM

Informacja o udzielonych za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. przez Urząd Miejski umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym
Lista wiadomości