logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2014 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

75.030.959,57

20.339.978,43

27,11

Wydatki

75.379.039,57

14.762.830,29

19,58

Nadwyżka/ Deficyt

-348.080,00

5.577.148,14

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 20.339.978,43 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Urząd Miejski Kościana                                                             4.850.073,41 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                           36.508,41 zł,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                 723.726,05 zł,

Liceum Ogólnokształcące                                                                29.585,71 zł,

Zespół Szkół nr 1                                                                           44.917,54 zł,

Zespół Szkół nr 2                                                                          23.047,48 zł,

Zespół Szkół nr 3                                                                           83.132,78 zł,

Zespół Szkół nr 4                                                                           57.327,67 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 1                                                       38.804,58 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 2                                                        52.285,12 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 3                                                       39.093,55 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 4                                                        10.764,95 zł,

Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                  14.350.711,18 zł.

Wydatki w wysokości 14.762.830,29 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

Urząd Miejski Kościana                                                                3.741.635,88 zł,

Urząd Miejski Kościana-POIG Internet Szerokopasmowy                         3.871,04 zł,

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                         3.224.133,64 zł,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                   978.504,66 zł,

I Liceum Ogólnokształcące                                                           1.112.009,08 zł,

Zespół Szkół nr 1                                                                        1.162.672,46 zł,

Zespół Szkół nr 2                                                                           766.149,47 zł,

Zespół Szkół nr 3                                                                        1.318.367,29 zł,

Zespół Szkół nr 4                                                                        1.280.182,03 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 1                                                        347.823,80 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 2                                                        300.999,27 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 3                                                        271.600,11 zł,

Samorządowe Przedszkole nr 4                                                        254.881,56 zł.

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,60% planu.

Na planowaną kwotę 2.741.700,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 592.149,21 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 18,42% planu.

Na planowaną kwotę 2.741.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 505.082,66 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 25,43%  planu.

Na planowaną kwotę 1.434.583,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 364.886,15 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,60% planu.

Na planowaną kwotę 1.434.583,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 324.146,55 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 16,20% planu.

Na planowaną kwotę 914.048,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 148.094,51 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,58% planu.

Na planowaną kwotę 914.048,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 197.276,07 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 12,21% planu.

Na planowaną kwotę 395.576,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 48.306,60 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 16,49% planu.

Na planowaną kwotę 395.576,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 65.249,40 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,92% planu.

Na planowaną kwotę 1.896.696,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 472.569,24 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,10% planu.

Na planowaną kwotę 1.896.696,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 419.248,78 zł.

Lista wiadomości