logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2014 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za II kwartały 2014 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                                               w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

75.943.307,62

40.921.575,93

53,88

Wydatki

76.388.345,06

33.380.155,15

43,70

Nadwyżka/ Deficyt

-445.037,44

7.541.420,78

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 40.921.575,93 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Wydatki w wysokości 33.380.155,15 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

  • Urząd Miejski Kościana                                                            8.823.436,36

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartały przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 50,92% planu.

Na planowaną kwotę 2.803.495,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.427.459,36 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 53,20% planu.

Na planowaną kwotę 2.741.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.458.587,84 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 48,98%  planu.

Na planowaną kwotę 1.462.583,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 716.336,71 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,82% planu.

Na planowaną kwotę 1.462.583,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 684.784,33 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 27,29% planu.

Na planowaną kwotę 1.453.243,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 396.633,45 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 30,43% planu.

Na planowaną kwotę 1.453.243,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 442.258,71 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 42,13% planu.

Na planowaną kwotę 395.576,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 166.636,63 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 44,01% planu.

Na planowaną kwotę 395.576,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 174.100,21 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 51,64% planu.

Na planowaną kwotę 1.957.666,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.010.854,29 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 47,83% planu.

Na planowaną kwotę 1.957.666,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 936.395,58 zł. 

Lista wiadomości