logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY I OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury i Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za I półrocze 2014 roku

Kościański Ośrodek Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna

Muzeum Regionalne

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

Lista wiadomości