logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU PRZEZ URZĄD MIEJSKI UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH O CHARAKTERZE PUBLICZNO - PRAWNYM

Informacja o udzielonycch za okres od 01 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku przez Urząd Miejski umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno - prawnym
Lista wiadomości