logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2015 roku przedstawia się następująco:

   w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

75.455.621,95

21.055.221,74

27,90

Wydatki

76.853.701,95

16.766.092,93

21,82

Nadwyżka/ Deficyt

-1.398.080,00

4.289.128,81

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 21.055.221,74 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                  5.077.574,58 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                               40.320,16 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                     667.967,13 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                  25.879,23 zł,
 • Zespół Szkół nr 1                                                                               42.922,59 zł,
 • Zespół Szkół nr 2                                                                               22.125,83 zł,  
 • Zespół Szkół nr 3                                                                               76.062,75 zł,
 • Zespół Szkół nr 4                                                                               48.784,73 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                            46.238,51 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                            48.524,63 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                            36.372,83 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                              9.469,03 zł,
 • Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                      14.912.979,74 zł.

Wydatki w wysokości 16.766.092,93 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                    4.679.166,58 zł,
 • Urząd Miejski Kościana - POIG Internet szerokopasmowy                         32.419,95 zł,  
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                             3.503.540,77 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                       941.737,17 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                               1.202.534,40 zł ,
 • Zespół Szkół nr 1                                                                            1.253.848,27 zł,
 • Zespół Szkół nr 2                                                                               882.062,95 zł,
 • Zespół Szkół nr 3                                                                            1.464.354,61 zł,
 • Zespół Szkół nr 4                                                                            1.443.472,81 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                           411.471,78 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                           353.586,75 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                           305.515,35 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                           292.381,54 zł.

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 20,99% planu.

Na planowaną kwotę 2.796.700,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 586.934,73 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 19,68% planu.

Na planowaną kwotę 2.796.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 550.517,74 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 13,61%  planu.

Na planowaną kwotę 1.459.371,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 198.653,09 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 19,25% planu.

Na planowaną kwotę 1.459.371,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 280.905,03 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 18,14% planu.

Na planowaną kwotę 988.252,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 179.280,40 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 23,58% planu.

Na planowaną kwotę 988.252,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 233.017,46 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 19,83% planu.

Na planowaną kwotę 440.540,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 87.371,85 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 18,30% planu.

Na planowaną kwotę 440.540,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 80.599,99 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 24,76% planu.

Na planowaną kwotę 1.961.106,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 485.573,52 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,33% planu.

Na planowaną kwotę 1.970.066,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 420.290,00 zł.


Lista wiadomości