logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁY 2015 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za III kwartały 2015 roku przedstawia się następująco:

       w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

78.438.975,72

56.937.573,51

72,59

Wydatki

80.018.991,87

50.451.194,59

63,05

Nadwyżka/ Deficyt

-1.580.016,15

6.486.378,92

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 56.937.573,51 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

Wydatki w wysokości 50.451.194,59 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

 •  Urząd Miejski Kościana                                                       14.862.692,92
 • Urząd Miejski Kościana-POIG Internet szrokopasmowy                 108.577,00
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                 10.753.508,13
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                          2.949.361,66
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                     3.256.811,79
 • Zespół Szkół nr 1                                                                   3.542.844,51
 • Zespół Szkół nr 2                                                                  2.408.993,79
 • Zespół Szkół nr 3                                                                  4.246.063,60
 • Zespół Szkół nr 4                                                                  4.131.739,56
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                               1.292.500,62
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                               1.090.408,55
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                  846.835,19
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                   960.857,27

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartały przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 67,81% planu.

Na planowaną kwotę 2.835.017,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.922.386,45 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 70,70% planu.

Na planowaną kwotę 2.796.700,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.977.323,46 zł.

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 60,37%  planu.

Na planowaną kwotę 1.480.371,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 893.636,91 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 66,34% planu.

Na planowaną kwotę 1.480.371,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 982.101,26 zł.

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 71,31% planu.

Na planowaną kwotę 988.252,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 704.675,33 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 73,08% planu.

Na planowaną kwotę 988.252,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 729.986,78 zł.

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 69,24% planu.

Na planowaną kwotę 475.540,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 329.279,14 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 63,75% planu.

Na planowaną kwotę 475.540,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 303.149,10 zł.

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 75,28% planu.

Na planowaną kwotę 2.020.344,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.520.827,93 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 66,01% planu.

Na planowaną kwotę 2.020.344,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.333.658,11 zł.

Lista wiadomości