logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za I kwartał 2016 roku przedstawia się następująco:

     w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

84.526.754,00

21.873.319,80

25,88

Wydatki

84.931.434,00

17.321.569,67

20,39

Nadwyżka/ Deficyt

-404.680,00

4.551.750,13

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 21.873.319,80 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                       5.079.637,05 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                    64.234,71 zł,
 • Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                         707.922,79 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                       23.696,09 zł,
 • Zespół Szkół nr 1                                                                                    40.078,15 zł,
 • Zespół Szkół nr 2                                                                                    21.004,09 zł,
 • Zespół Szkół nr 3                                                                                    80.647,97 zł,
 • Zespół Szkół nr 4                                                                                    50.815,15 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                 41.963,04 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                 43.286,76 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                 35.894,13 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                   9.761,78 zł,
 • Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                           15.674.378,09 zł.

Wydatki w wysokości 17.321.569,67 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                        4.575.498,39 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                 4.001.890,97 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                           979.233,15 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                   1.228.890,81 zł,
 • Zespół Szkół nr 1                                                                                 1.248.929,96 zł,
 • Zespół Szkół nr 2                                                                                   871.555,48 zł,
 • Zespół Szkół nr 3                                                                                 1.578.227,29 zł,
 • Zespół Szkół nr 4                                                                                 1.429.214,16 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                                 430.645,20 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                                 379.909,66 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                                 300.500,84 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                                 297.073,76 zł.

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za I kwartał przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 22,29% planu.

Na planowaną kwotę 2.865.400,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 638.683,93 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,83% planu.

Na planowaną kwotę 2.865.400,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 625.611,19 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 17,10%  planu.

Na planowaną kwotę 1.581.778,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 270.487,21 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 22,21% planu.

Na planowaną kwotę 1.581.778,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 351.287,09 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 21,23% planu.

Na planowaną kwotę 1.039.621,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 220.733,41 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,99% planu.

Na planowaną kwotę 1.039.621,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 228.572,89 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 17,72% planu.

Na planowaną kwotę 483.703,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 85.711,98 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 12,84% planu.

Na planowaną kwotę 483.703,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 62.091,53 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 25,04% planu.

Na planowaną kwotę 1.987.377,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 497.687,50 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 21,66% planu.

Na planowaną kwotę 1.987.377,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 430.410,07 zł.

Lista wiadomości