logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA II KWARTAŁY 2016 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za II kwartały 2016 roku przedstawia się następująco:

     w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

86.672.292,91

44.214.992,60

51,01

Wydatki

88.857.546,07

39.266.755,22

44,19

Nadwyżka/ Deficyt

-2.185.253,16

4.948.237,38

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 44.214.992,60 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                               8.752.992,81 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                          137.462,76 zł,
 • Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji                                               1.272.435,26 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                               47.686,70 zł,
 • Zespół Szkół nr 1                                                                            91.327,77 zł,
 • Zespół Szkół nr 2                                                                            56.790,29 zł,
 • Zespół Szkół nr 3                                                                          188.913,44 zł,
 • Zespół Szkół nr 4                                                                          118.163,65 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                         98.558,70 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                       108.563,81 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                         80.120,50 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                         25.442,99 zł,
 • Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                   33.236.533,92 zł.

Wydatki w wysokości 39.266.755,22 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

 • Urząd Miejski Kościana                                                             11.489.542,48 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                      10.737.300,49 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                1.929.251,39 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcace                                                           2.332.464,09 zł,
 • Zespół Szkół nr 1                                                                        2.459.835,86 zł,
 • Zespół Szkół nr 2                                                                        1.632.865,22 zł,
 • Zespół Szkół nr 3                                                                        3.072.389,68 zł,
 • Zespół Szkół nr 4                                                                        2.787.917,48 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                        865.826,57 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                        745.804,75 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                        621.154,92 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                        592.402,29 zł.

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za II kwartały przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 46,80% planu.

Na planowaną kwotę 2.910.354,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.362.102,35 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 47,98% planu.

Na planowaną kwotę 2.865.400,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.374.704,40 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 42,43%  planu.

Na planowaną kwotę 1.600.778,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 679.187,89 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 48,80% planu.

Na planowaną kwotę 1.600.778,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 781.208,82 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 43,65% planu.

Na planowaną kwotę 1.059.621,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 462.509,62 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 47,96% planu.

Na planowaną kwotę 1.059.621,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 508.224,27 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 36,53% planu.

Na planowaną kwotę 483.703,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 176.706,35 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 30,92% planu.

Na planowaną kwotę 483.703,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 149.563,83 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 52,85% planu.

Na planowaną kwotę 2.071.189,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.094.676,68 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 46,60% planu.

Na planowaną kwotę 2.071.189,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 965.251,29 zł.

Lista wiadomości