logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY I OŚRODKA REHABILITACYJNEGO W KOŚCIANIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Kościański Ośrodek Kultury

Miejska Bibloteka Publiczna

Muzeum Regionalne

Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

 

Lista wiadomości