logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA III KWARTAŁY 2016 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za III kwartały 2016 roku przedstawia się następująco:

                        w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

93.166.963,86

67.731.579,70

72,70

Wydatki

96.245.707,42

60.813.946,16

63,19

Nadwyżka/ Deficyt

-3.078.743,56

6.917.633,54

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 67.731.579,70 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                  12.489.181,46 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                               206.342,04 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                    1.703.564,92 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                   70.837,40 zł,
 • Zespół Szkół nr 1                                                                              119.037,16 zł,
 • Zespół Szkół nr 2                                                                                70.549,21 zł,
 • Zespół Szkół nr 3                                                                               239.403,30 zł,
 • Zespół Szkół nr 4                                                                               154.319,18 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                            124.773,58 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                            135.716,76 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                            107.112,67 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                              33.991,99 zł,
 • budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                        52.276.750,03 zł.

Wydatki w wysokości 60.813.946,16 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                   16.657.638,97 zł,
 • Urząd Miejski Kościana - rewitalizacja miasta Kościana                                       0,00 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                             18.954.351,32 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                     2.953.096,54 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                 3.288.078,84 zł,
 • Zespół Szkół nr 1                                                                              3.592.614,05 zł,
 • Zespół Szkół nr 2                                                                              2.426.570,73 zł,
 • Zespół Szkół nr 3                                                                              4.534.573,12 zł,
 • Zespół Szkół nr 4                                                                              4.085.298,11 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                           1.448.208,58 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                           1.066.123,95 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                              886.641,48 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                              920.750,47 zł.

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za III kwartały przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 77,39% planu.

Na planowaną kwotę 2.910.354,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.252.179,35 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 69,98% planu.

Na planowaną kwotę 2.865.400,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.005.104,60 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 64,86%  planu.

Na planowaną kwotę 1.596.278,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.035.299,81 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 72,90% planu.

Na planowaną kwotę 1.596.278,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.163.726,43 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 63,04% planu.

Na planowaną kwotę 1.098.695,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 692.633,64 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 68,28% planu.

Na planowaną kwotę 1.098.695,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 750.186,99 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 65,59% planu.

Na planowaną kwotę 483.703,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 317.249,53 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 50,99% planu.

Na planowaną kwotę 483.703,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 246.660,92 zł,

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 75,52% planu.

Na planowaną kwotę 2.133.121,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 1.610.999,91 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 69,39% planu.

Na planowaną kwotę 2.133.121,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.480.200,91 zł.

 

Lista wiadomości