logo logo
logo bip
Sprawozdania z wykonania budżetu

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN ZA IV KWARTAŁY 2016 ROKU

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za IV kwartały 2016 roku przedstawia się następująco:

                                                                                                                            w złotych, %

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% wykonania

1

2

3

4

Dochody

90.793.397,36

90.156.740,92

99,30

Wydatki

93.919.352,21

89.436.056,97

95,23

Nadwyżka/ Deficyt

-3.125.954,85

720.683,95

X

 

W toku realizacji budżetu dochody w wysokości 90.156.740,92 zł zrealizowały następujące jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Kościan:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                    16.191.730,34 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                 279.939,89 zł,
 • Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                    2.350.326,48 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                   104.961,57 zł,
 • Zespół Szkół nr 1                                                                                193.019,46 zł,
 • Zespół Szkół nr 2                                                                                112.931,16 zł,
 • Zespół Szkół nr 3                                                                                375.706,33 zł,
 • Zespół Szkół nr 4                                                                                250.545,74 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                             185.443,03 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                             194.731,36 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                             154.494,21 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                               51.488,95 zł,
 • Budżet Gminy Miejskiej Kościan                                                         69.711.422,40 zł.

Wydatki w wysokości 89.436.056,97 zł zostały wykonane przez następujące jednostki budżetowe:

 • Urząd Miejski Kościana                                                                     26.977.106,35 zł,
 • Urząd Miejski Kościana - Rewitalizacja miasta Kosciana                                       0,00 zł,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej                                                              27.349.277,67 zł,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                       4.332.155,59 zł,
 • I Liceum Ogólnokształcące                                                                  4.460.380,36 zł,
 • Zespół Szkół nr 1                                                                                4.832947,41 zł,
 • Zespół Szkół nr 2                                                                               3.301.569,36 zł,
 • Zespół Szkół nr 3                                                                               6.337.144,88 zł,
 • Zespół Szkół nr 4                                                                               5.792.285,54 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 1                                                            2.052.467,79 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 2                                                            1.490.429,10 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 3                                                            1.233.950,64 zł,
 • Samorządowe Przedszkole nr 4                                                            1.276.342,28 zł. 

Ponadto w ramach budżetu Gminy Miejskiej Kościan gospodarkę finansową realizują  jednostki organizacyjne będące zakładami budżetowymi, samorządowymi instytucjami kultury oraz samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

Realizacja zadań przez wymienione wyżej jednostki za IV kwartały przedstawia się następująco:

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 98,99% planu.

Na planowaną kwotę 2.939.854,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 2.910.022,09 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 97,21% planu.

Na planowaną kwotę 2.894.900,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.814.159,71 zł.

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,01%  planu.

Na planowaną kwotę 1.586.618,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.586.745,83 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,22% planu.

Na planowaną kwotę 1.586.618,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.574.202,05 zł.

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 99,32% planu.

Na planowaną kwotę 1.099.545,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 1.092.043,50 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,08% planu.

Na planowaną kwotę 1.099.545,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 1.089.425,38 zł.

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,33% planu.

Na planowaną kwotę 438.703,00 zł,  zrealizowano przychody w wysokości 440.147,12 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 99,14% planu.

Na planowaną kwotę 438.703,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 434.936,23 zł.

§  przychody zostały zrealizowane w wysokości 100,08% planu.

Na planowaną kwotę 2.144.421,00 zł, zrealizowano przychody w wysokości 2.146.210,50 zł,

§  koszty zostały zrealizowane w wysokości 98,75% planu.

Na planowaną kwotę 2.144.421,00 zł zrealizowano koszty w kwocie 2.117.556,91 zł.

Lista wiadomości