logo logo
logo bip

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku

II. Informacja o przebiegu realizacji w I półroczu 2019 roku przedsięwzięć określonych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej