logo logo
logo bip
Uchwała nr XXXIV/400/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 31.08.2005r w sprawie zmian budżetu miasta Kościana na 2005r.