logo logo
logo bip
Podatki i opłaty lokalne

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2020 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ,KTÓRYM  W 2020 R. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2020 R. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻ

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2020 R. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2019 r. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁO

WYKAZ   UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO w 2019 r. POMOCY PUBLICZNEJ

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM
UDZIELONO w 2019 r.  POMOCY PUBLICZNEJ

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. 

Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kościana w 2018 r.

Uchwała

UCHWAŁA NR XXIV/259/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat

UCHWAŁA NR XXIV/259/17 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Kościan lub jej jednostkom organizacyjnym; warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów uprawnionych do udzielania tych ulg.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2016 R. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻ

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2016 R. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.

Uchwała

Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2017 r.

Uchwała

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2015 R. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻ

WYKAZ  

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

WYKAZ

Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2016 rok

Uchwała

Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w 2016 r.

Uchwała

Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2014R. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻO

WYKAZ  

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ.

WYKAZ  

Uchwała - opłata targowa w 2015

Uchwała - oplata targowa w 2015

Uchwała podatek od środków transportowych w 2015

Uchwała podatek od środków transportowych w 2015

Uchwała - podatek od nieruchomości 2015

Uchwała - podatek od nieruchomości 2015

Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenia Miasta Kościana

Uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenia Miasta Kościana

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

WYKAZ 

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2013R. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻO

WYKAZ 

INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2014R.

 

INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2014R.

Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

Uchwała w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2014 r.

Uchwała w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2014 r.

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2012R. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻO

Tablica z umorzeniami.pdf

Uchwała nr XVIII/176/12Rady Miejskiej Kościanaz dnia 11 października 2012 r.w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłatytargowej na terenie mia

Uchwala RM Kościana w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminówustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2013r..pdf

Uchwała nr XVIII/175/12Rady Miejskiej Kościanaz dnia 11 października 2012 r.w sprawie podatku od nieruchomości na 2013 rok

Uchwała RM Kościana w sprawie podatku od nieruchomości na 2013r.pdf

INFORMACJA O UDZIELONYCH UMORZENIACH NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH UDZIELONYCH W I PÓŁROCZU 2012R.

umorzenia 2012r.pdf

WYKAZ OSOB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ, KTORYM W 2011R. W ZAKRESIE PODATKOW LUB OPLAT UDZIELONO ULG, ODROCZEN, UMORZEN LUB ROZLOZO

UMORZENIA

Uchwała nr X/91/11Rady Miejskiej Kościanaz dnia 27 października 2011 r.w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok

Uchwała

Uchwała Nr X/92/11Rady Miejskiej Kościanaz dnia 27 października 2011 r.w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości

uchwała

Uchwała nr X/95/11Rady Miejskiej Kościanaz dnia 27 października 2011 r.w sprawie utraty mocy uchwały nr IV/20/06 Rady Miejskiej Kościanaz dnia 28 grudnia 2006 roku.

uchwała

Uchwała nr X/94/11Rady Miejskiej Kościanaz dnia 27 października 2011 r.w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na tereniemiasta Kościana.

UCHWAŁA

Uchwała nr X/93/11Rady Miejskiej Kościanaz dnia 27 października 2011 r.w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Ko

uchwała

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W I PÓŁ. 2011R. W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB

umorzenia, odroczenia, ulgi

Uchwała nr IV/21/11 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/442/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010 r. w sprawie podatku o

Uchwała

Uchwała nr XLV / 466 / 10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28.10.2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana.

treść uchwały

Uchwała nr XLIII/441/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010 r.w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Koś

treść uchwały

Uchwała nr XLIII/442/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 16 września 2010 r.w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok

treść uchwały

NUMER KONTA BANKOWEGO URZĘDU MIASTA KOŚCIANA

NA NIŻEJ WSKAZANY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO MOŻNA DOKONYWAĆ WPŁAT TYTUŁEM PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
(m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psa, opłatę skarbową, i inne opłaty) :
 
URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan
konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Kościanie
 
Nr konta: 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 

Podatek od nieruchomości na 2010r.

Uchwała nr XXXII/344/09 RMK z dn. 24-09-09 w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok (*.pdf)

Opłata targowa na 2010r.

Uchwała XXXII/345/09 RMK z dn. 24-09-09 w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2010r. (*.pdf)

Podatek od środków transportowych na 2010r.

Uchwała nr XXXIII/354/09 RMK z dn. 29-10-2009 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenia miasta Kościana (*.pdf).

Opłata targowa na 2008 rok

Uchwała nr XIV/140/07 Rady Miejskiej Kościana z dn. 30.10.2007r. w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2008 r. (*.pdf)

Podatek od środków transportowych stawki na 2008

Uchwała nr XIV/139/07 Rady Miejskiej Kościana z dn. 30.10.2007 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transpotrowych na terenie miasta Kościana (*.pdf)

Podatk od środków transportowych stawki na 2007r.

Uchwała III/14/06 RMK z dn.12.2006r. W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana na 2007r. (*.pdf)

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W 2019 r. UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

WYKAZ UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ

Podatek od nieruchomości - stawki na 2007r.

Uchwała nr III/12/06 RMK z dn. 14.12.2006r w sprawie podatku od nieruchomości na 2007r. (*.pdf)