logo logo
logo bip

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

wykaz

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na

wykaz

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 miesięcy

wykaz

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych znajdujących się w budynku Domu Organizacji Społecznych w Kościanie przy ul. Wały Żegockiego 2 przeznaczonych do wynajęcia w trybie

wykaz

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

wykaz

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu

Obwieszczenie

Ogłoszenie o dziewiątym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na zapleczu ul. Jana Kasprowicza.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ul. Wiatracznej.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.

Ogłoszenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie oraz rozbudowie ulicy Bocznej w Kościanie

Kościan ul. Boczna - przebudowa i rozbudowa ulicy Bocznej

Wykaz lokali użytkowych znajdujących się w budynku 1, 1A-A, 5, 5A, 19, 28 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3

Kościan ul. Bernardyńska 2 - wynajem lokali użytkowych

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmian w "Gminnym Programie Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kościana na lata 2017 - 2027 z perspektywą do 2032 r.

Ogłoszenie

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1 na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonego do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Wykaz lokalu użytkowego znajdującego się w budynku nr 1  na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie