logo logo
logo bip

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - MEPROZET KOŚCIAN S.A. ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - MEPROZET KOŚCIAN S.A. ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - MEPROZET KOŚCIAN S.A. ul. Gostyńska 71, 64-000 Kościan

Zawiadomienie stron postepowania o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia przy ul. Gostyńskiej 71 w Kościanie (MEPROZET

Zawiadomienie stron postepowania o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia przy ul. Gostyńskiej 71 w Kościanie (MEPROZET KOŚCIAN S.A.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej – “Przebudowa mostu w ciągu ul. Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie”

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej – “Przebudowa mostu w ciągu ul. Strzeleckiej (drogi powiatowej nr 3977P) w Kościanie”

Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną w zakresie pomieszczeń na hali produkcyjnej” na terenie nieruchomości przy ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 7  w Kościanie (działki o nr ewid. 3364/20 i 3364/22).- JOST CHEMICAL POLAND Sp. z o.o.

 

Obwieszczenie o wydanej decyzji w sprawie zmiany decyzji środowiskowej - Vortex Energy Solar Sp. z o.o.

Obwieszczenie

Portal informacji o środowisku

Portal informacji o środowisku