logo logo
logo bip

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Zarządzenie - harmonogram

Opieka stomatologiczna dla dzieci i młodzieży - ogłoszenie ofertowe

Stomatolog - ogłoszenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Informacja

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

Klauzula informacyjna  

Uchwała - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

Uchwała- kryteria

Zarządzenie - harmonogram

Zarządzenie - wzór wniosku i zgłoszenia

Oświadczenie nr 1 

Oświadczenie nr 2

Oświadczenie nr 3 

Oświadczenie nr 4 

Oświadczenie nr 5 

Oświadczenie nr 6 

Oświadczenie będące  załącznikiem do zgłoszenia

Uchwała Nr XI/128/15 Rady Miejskiej Kościana w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień

Uchwała

UCHWAŁA NR XXX/316/18 RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych prze

uchwała

załącznik nr 1

załacznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Procedura zgłoszenia do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

wniosek o wpis do rejestru

wniosek o wykreslenie z rejestru

wniosek o zmiane danych

procedura

 

Informacja dla pracodawców - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.doc

wniosek-mlodociany.doc

wniosek-zgloszenie.doc

formularz informacji przedstwianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.doc

oswiadczenie o nieotrzymaniu pomocy.doc

oswiadczenie o otrzymanej pomocy.doc

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2019

Oświadczenie o poniesionych kosztach