logo logo
logo bip

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 zm.), informujemy o zatwierdzeniu przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kosciana i części Gminy Kościan realizowanych przez Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o.

 

Załączniki:

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kościana i Gminy Kościan 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków