logo logo
logo bip
Pracownicy samorządowi

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2020r.

Przemysław Korbik

Kinga Czarnecka 

Agata Majorek 

Łukasz Postaremczak 

Jolanta Kacprowicz 

Ewa Berus

Aneta Mierzyńska 

Mariola Malikowska - Thiel  

Jerzy Frąckowiak

Jarosław Postaremczak 

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Przemysław Korbik 

Kinga Czarnecka 

Sprostowanie

Agata Majorek 

Łukasz Postaremczak 

Jolanta Kacprowicz 

Ewa Berus 

Aneta Mierzyńska 

Mariola Malikowska - Thiel 

Jerzy Frąckowiak

Mirosława Dominiczak  

Renata Noskowiak 

Jarosław Postaremczak 

 

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2018r.

Agata Majorek 

Uzupełnienie oświadczenia Pani Agaty Majorek 

Łukasz Postaremczak 

Jolanta Kacprowicz 

Ewa Berus

Uzupełnienie oświadczenia Pani Ewy Berus

Aneta Mierzyńska 

Mariola Malikowska - Thiel 

Jerzy Frackowiak 

Mirosława Dominiczak 

Jarosław Postaremczak  

Renata Noskowiak 

Przemysław Korbik 

Oświadczenie majątkowe Pani Kingi Czarneckiej złożone w związku z powołaniem na stanowisko II Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana

oświadczenie 

Oświadczenie majątkowe Pana Przemysława Korbika złożone w związku z powołaniem na stanowisko I Zastępcy Burmistrza Miasta Kościana

oświadczenie

Oświadczenie majątkowe Pana Przemysława Korbika w dniu rozwiązania umowy o pracę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie

oświadczenie 

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2017r.

Maciej Kasprzak 

Agata Majorek  

Łukasz Postaremczak  

Jolanta Kacprowicz  

Ewa Berus 

Aneta Mierzyńska 

Mariola Malikowska - Thiel 

Jerzy Frąckowiak

Mirosława Dominiczak  

Halina Marcinkowska  

  

 

Oświadczenie majątkowe Pana Jarosława Postaremczaka - naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego w związku z otrzymanym upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnyc

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Noskowiak - inspektora Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie w związku z otrzymanym upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza

Oświadczenie majątkowe 

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2016r.

Maciej Kasprzak

Agata Majorek

Łukasz Postaremczak

Jolanta Kacprowicz

Ewa Berus

Aneta Mierzyńska

Mariola Malikowska - Thiel

Jerzy Frąckowiak

Michał Witkowski

Mirosława Dominiczak

Halina Marcinkowska  

  

 

Oświadczenia majątkowe złożone według stanu na dzień 31.12.2015r.

Maciej Kasprzak

Hanna Czarnecka

Łukasz Postaremczak  

Jolanta Kacprowicz

Ewa Berus

Aneta Mierzyńska

Mariola Malikowska - Thiel  

Jerzy Frąckowiak

Michał Witkowski

Mirosława Dominiczak

Halina Marcinkowska 

 

Oświadczenia majątkowe złożone na dzień 31.12.2014

Maciej Kasprzak

Hanna Czarnecka

Łukasz Postaremczak

Jolanta Kacprowicz

Ewa Berus

Aneta Mierzyńska

Mariola Malikowska-Thiel

Jerzy Frąckowiak

Michał Witkowski

Mirosława Dominiczak

Halina Marcinkowska