logo logo
logo bip
Radni

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej Kościana złożone wg stanu na 31.12.2020 roku

 1. Gabriela Andrzejewska                       
 2. Tomasz Bajstok                                      
 3. Zbigniew Bernard                   
 4. Marcin Betlej
 5. Radosław Bobkiewicz                                 
 6. Alicja Brzozowska         
 7. Alicja Brzozowska - korekta oświadczenia               
 8. Magdalena Cwojdzińska
 9. Konrad Garwoliński                     
 10. Paweł Grodziski                             
 11. Małgorzata Igłowicz-Betlej           
 12. Sławomir Kaczmarek                             
 13.  Łukasz Naglik                               
 14.  Małgorzata Noskowiak                     
 15.  Dawid Olejniczak                             
 16.  Patryk Piasecki                             
 17.  Luiza Pluta                                           
 18.  Wiktor Rudawski                                 
 19.  Mirosław Starosta                                                                   
 20.  Roman Talikadze        
 21. Magdalena Tomaszewska-Kubiak
 22. Marek Wyrzykiewicz

Oświadczenie majątkowe radnego Marka Wyrzykiewicza złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Oświadczenie majątkowe radnego Marka Wyrzykiewicza

Oświadczenie majątkowe radnej Magdaleny Cwojdzińskiej złożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Oświadczenie majątkowe radnej Magdaleny Cwojdzińskiej

Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Majchrzaka złożone w związku ze zrzeczeniem się mandatu

 Oświadczenie majątkowe radnego Zbigniewa Majchrzaka

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej Kościana złożone według stanu na 31.12.2019 roku

 1. Gabriela Andrzejewska                       
 2. Tomasz Bajstok                                      
 3. Zbigniew Bernard                   
 4. Marcin Betlej                                 
 5. Alicja Brzozowska                        
 6. Konrad Garwoliński                     
 7. Paweł Grodziski                             
 8. Małgorzata Igłowicz-Betlej           
 9. Sławomir Kaczmarek                  
 10.  Zbigniew Majchrzak                       
 11.  Łukasz Naglik                               
 12.  Małgorzata Noskowiak                     
 13.  Dawid Olejniczak    
 14.  Dawid Olejniczak - uzupelnienie oświadczenia                             
 15.  Patryk Piasecki                             
 16.  Luiza Pluta                                           
 17.  Wiktor Rudawski                                 
 18.  Mirosław Starosta                                  
 19.  Paweł Szajkowski                                   
 20.  Roman Talikadze        
 21. Magdalena Tomaszewska-Kubiak         

Oświadczenie majątkowe radnego Radosława Bobkiewicza zlożone w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania

Oświadczenie majątkowe radnego Radosława Bobkiewicza

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej Kościana złożone wg stanu na 31.12.2018 r.

 

1. Gabriela Andrzejewska

2. Tomasz Bajstok

3. Zbigniew Bernard

4. Marcin Betlej

5. Alicja Brzozowska

5.2. Brzozowska Alicja - korekta oświadczenia

6. Konrad Garwoliński

7. Paweł Grodziski

8. Małgorzata Igłowicz-Betlej

8.2. Małgorzata Igłowicz-Betlej - korekta oświadczenia

9. Sławomir Kaczmarek

10. Zbigniew Majchrzak

11. Łukasz Naglik

12. Małgorzata Noskowiak

13. Dawid Olejniczak

13.2. Dawid Olejniczak - korekta oświadczenia

14. Patryk Piasecki

15. Luiza Pluta

16. Wiktor Rudawski

17. Mirosław Starosta

18. Paweł Szajkowski

19. Roman Talikadze

20. Magdalena Tomaszewska-Kubiak

21. Maciej Zielonka

21.2. Maciej Zielonka - uzupełnienie oświadczenia majątkowego

21.3. Maciej Zielonka - korekta oświadczenia majątkowego

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej Kościana kadencji 2018-2023 złożone w terminie 30 dni od złożenia ślubowania

 

1. Gabriela Andrzejewska

2. Tomasz Bajstok

3. Zbigniew Bernard

4. Marcin Betlej

5. Alicja Brzozowska

6. Konrad Garwoliński

7. Paweł Grodziski

8. Małgorzata Igłowicz-Betlej

9. Sławomir Kaczmarek

10. Zbigniew Majchrzak

11. Łukasz Naglik

12. Małgorzata Noskowiak

13. Dawid Olejniczak

13.2. Dawid Olejniczak - korekta oświadczenia

14. Patryk Piasecki

15. Luiza Pluta

16. Wiktor Rudawski

17. Mirosław Starosta

18. Paweł Szajkowski

19. Roman Talikadze

20. Magdalna Tomaszewska-Kubiak

21. Maciej Zielonka

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej Kościana złożone na zakończenie VII kadencji (2014-2018)

 

1. Stanisław Bartczak

2. Zbigniew Bernard

3. Alicja Brzozowska

4. Magdalena Cwojdzińska

5. Bronisław Frąckowiak

6. Konrad Garwoliński

7. Paweł Grodziski

8. Aleksander Heller

9. Karol Helwig

10. Zbigniew Majchrzak

11. Łukasz Naglik

12. Małgorzata Noskowiak

13. Dawid Olejniczak

13.2. Dawid Olejniczak - korekta oświadczenia

14. Elwira Przybylska

15. Wiktor Rudawski

16. Piotr Ruszkiewicz

17. Jarosław Stachowiak

18. Mirosław Starosta

19. Roman Talikadze

20. Maciej Zielonka

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej Kościana złożone według stanu na 31.12.2017 r.

 

1. Stanisław Bartczak

2. Zbigniew Bernard

3. Alicja Brzozowska

4. Magdalena Cwojdzińska

5. Bronisław Frąckowiak

6. Konrad Garwoliński

7. Paweł Grodziski

8. Aleksander Heller

9. Karol Helwig

10. Teodor Kubacki

11. Zbigniew Majchrzak

12. Łukasz Naglik

13. Małgorzata Noskowiak

14. Dawid Olejniczak

15. Elwira Przybylska

16. Wiktor Rudawski

17. Piotr Ruszkiewicz

18. Jarosław Stachowiak

19. Mirosław Starosta

20. Roman Talikadze

21. Maciej Zielonka

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej Kościana złożone według stanu na 31.12.2016 r.

 

1. Stanisław Bartczak

2. Zbigniew Bernard

3. Alicja Brzozowska

4. Magdalena Cwojdzińska

5. Bronisław Frąckowiak

6. Konrad Garwoliński

7. Paweł Godziski

8. Aleksander Heller

9. Karol Helwig

10. Teodor Kubacki

11. Zbigniew Majchrzak

12. Łukasz Naglik

13. Małgorzata Noskowiak (korekta oświadczenia)

14. Dawid Olejniczak

15. Elwira Przybylska

16. Wiktor Rudawski

17. Piotr Ruszkiewicz

18. Jarosław Stachowiak

19. Mirosław Starosta

20. Roman Talikadze

21. Maciej Zielonka

Oświadczenia majątkowe radnych złożone według stanu na 31.12.2015 r.

 

1. Stanisław Bartczak

2. Zbigniew Bernard

3. Alicja Brzozowska

4. Magdalena Cwojdzińska

5. Bronisław Frąckowiak

6. Konrad Garwoliński

7. Paweł Grodziski

8. Aleksander Heller

9. Karol Helwig

10. Teodor Kubacki

11. Zbigniew Majchrzak

12. Łukasz Naglik

13. Małgorzata Noskowiak

14. Dawid Olejniczak

15. Elwira Przybylska

16. Wiktor Rudawski

17. Piotr Ruszkiewicz

18. Jarosław Stachowiak

19. Mirosław Starosta

20. Roman Talikadze  

21. Maciej Zielonka