logo logo
logo bip
Plany i programy miejskie

PROGRAM "PRZEJRZYSTA POLSKA"

Program “ Przejrzysta Polska”

 Mając na uwadze zwiększenie efektywności działania administracji publicznej związanej ze świadczeniem usług publicznych, chcąc polepszyć przejrzystość pracy administracji, Burmistrz Miasta podjął decyzję o przystąpieniu do akcji społecznej “ Przejrzysta Polska”, prowadzonej przez “Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji, Fundacji im. S Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Udział w tej akcji polega na zrealizowaniu minimum sześciu zadań obowiązkowych oraz sześciu zadań dodatkowych.

Zadania odpowiadają sześciu zasadom dobrego rządzenia: przejrzystości, przeciwdziałania korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności ( zgodnie z “ Modelem Przejrzystej Gminy” opracowanym dla Fundacji im. Stefana Batorego przez Andrzeja Szeniawskiego przy współpracy Grażyny Prawelskiej-Skrzypek)

W dniu 19.01.2005r. Burmistrz powołał komisję do spraw wdrażania zasad dobrego rządzenia w urzędzie , która dokonała wyboru oprócz sześciu zadań obligatoryjnych , sześć zadań fakultatywnych:

1. Zasada przejrzystości

Zadanie obligatoryjne:

Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzieZadania fakultatywne:

Uruchomienie samorządowego serwisu informacyjnego

Utworzenie Punktu Informacyjnego

Opracowanie gminnego/powiatowego katalogu firm.

2. Zasada braku tolerancji dla korupcji

Zadanie obligatoryjne

Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego/powiatowego.

3. Zasada partycypacji społecznej

Zadanie obligatoryjne:

Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymiZadania fakultatywne:

Stworzenie “mapy aktywności” organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy – wykazu organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.

4. Zasada przewidywalności

Zadanie obligatoryjne:

Opracowanie, z udziałem społeczności lokalnej, strategii rozwoju społeczno-ekonomicznego gminy/powiatu oraz krótkiego materiału przybliżającego strategię mieszkańcomZadanie fakultatywne:

Opracowanie wieloletniego planu finansowego (WPF) i wieloletniego planu inwestycyjnego (WPI) oraz krótkiego materiału przybliżającego plany mieszkańcom.

5. Zasada fachowości

Zadanie obligatoryjne:

Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie.Zadanie fakultatywne:

Obowiązkowe szkolenie proceduralne po wyborach oraz tematyczne szkolenia dla rady przynajmniej raz w roku.

6. Zasada rozliczalności

Zadanie obligatoryjne:

Urząd przygotowuje i rozpropaguje książeczkę (coroczny informator budżetowy dla mieszkańców) pt. “Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy”.

Na wykonanie powyższych zadań urząd ma maksymalnie 12 miesięcy, z tym, że trzy z nich należy zaliczyć do końca września 2005r.

Zaakceptowane przez organizatorów sprawozdania dotyczące wykonania poszczególnych zadań, zostaną zamieszczone na internetowej stronie-wizytówce danego uczestnika.

Dzięki wdrożeniu powyższych zasad podniesione zostaną standardy pracy pracowników samorządowych, co przyczyni się do zwiększenia skuteczności działania administracji oraz wzrostu społecznego zaufania do pracowników.

 

Lista wiadomości