logo logo
logo bip

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie zwołania pierwszej Rady Miejskiej Kościana

Pierwsza sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.