logo logo
logo bip

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 04.12.2017 r. w salce nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia - godzina 16.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2018 r.  LINK

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 289   LINK

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.

                                                                                                                                   Zastępca Przewodniczącego komisji

                                                                                                                                            (-) Dawid Olejniczak

 

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 05.12.2017 r. w salce nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godzina 15.30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2018 r.

5. Wolne głosy.

6. Zakończenie.

                                                                                                                   Przewodniczący komisji

                                                                                                                      (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 06.12.2017 r. w salce nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godzina 15.30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4. Opiniowanie projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2018 r.

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 289.

6. Wolne głosy.

7. Zakończenie.

                                                                                                                                       Przewodniczący komisji

                                                                                                                                       (-) Aleksander Heller