logo logo
logo bip

 

XX sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 19 stycznia 2017 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Podsumowanie sportowego współzawodnictwa osiedli miasta Kościana za 2016 r.

4.  Zapytania i wolne wnioski

5.  Przyjęcie protokołu z  XIX sesji Rady Miejskiej Kościana

6.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana  pobierz

7.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym   pobierz

8.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1.  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 225

9.2.  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - proj. nr 230

9.3.  uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - proj. nr 228

9.4.  porozumienia między Gminą Miejską Kościan a Gminą Kościan dotyczącego włączenia do obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan miejscowości z terenu Gminy Kościan - proj. nr 229

9.5.  odwołania Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 226

9.6.  powołania Skarbnika Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 227

przerwa

10.  Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miejskiej za 2016 rok

11.  Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Kościana na 2017 rok

12.  Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Kościana za 2016 rok

13.  Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej Kościana na 2017 rok  pobierz

14.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski

15.  Wolne głosy

16.  Zakończenie sesji

                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                              (-) Piotr Ruszkiewicz

 

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 16 stycznia 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 225

4.2.  uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 - proj. nr 228

4.3.   porozumienia między Gminą Miejską Kościan a Gminą Kościan dotyczącego włączenia do obwodów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan miejscowości z terenu Gminy Kościan - proj. nr 229

5.  Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2016 r.

6.  Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 r.

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie.

                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                 (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 17 stycznia 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 225

4.2.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - proj. nr 230

5.  Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2016 r.

6.  Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 r.

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie.

                                                                                 Przewodniczący Komisji

                                                                                     (-) Teodor Kubacki

 

 Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 18 stycznia 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 225

4.2.wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - proj. nr 230

5.  Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2016 r.

6.  Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 r.

7.  Wolne głosy.

8.  Zakończenie.

                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                      (-) Aleksander Heller