logo logo
logo bip

 

XXV sesja Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 10 sierpnia 2017 roku w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury, ul. Mickiewicza 11 w Kościanie.

Początek posiedzenia o godz. 16:00.


Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia

2.  Przedstawienie porządku obrad

3.  Zapytania i wolne wnioski

4.  Przyjęcie protokołu z  XXIV sesji Rady Miejskiej Kościana

5.  Informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej Kościana pobierz

6.  Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym pobierz

7.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

8.1. odpowiedzi na skargę - proj. nr 267

8.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 268 zał. 1 zał. 2 objaśnienia

8.3. zmian uchwały budżetowej na 2017 rok - proj. nr 269 zał. 1 zał. 2 zał. 3

8.4. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie - proj. nr 270

8.5. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie - proj. nr 271

8.6. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie - proj. nr 272

8.7. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie - proj. nr 273

8.8. zatwierdzenia przystąpienia do projektu pn. "Warsztat pracy" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe - proj. nr 275

8.9. dopuszczenia uiszczania niektórych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan innym instrumentem płatniczym - proj. nr 276

8.10. zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr 274

9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski

10. Wolne głosy

11. Zakończenie sesji

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                (-) Piotr Ruszkiewicz


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 7 sierpnia 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 16.00.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  odpowiedzi na skargę - proj. nr 267

4.2.  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie - proj. nr 270

4.3.  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie - proj. nr 271

4.4.  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 3 w Kościanie - proj. nr 272

4.5.  stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie - proj. nr 273

4.6.  zatwierdzenia przystąpienia do projektu pn. "Warsztat pracy" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe - proj. nr 275

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie. 

                                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                                     (-) Paweł Grodziski

 

Posiedzenie Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 8 sierpnia 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1.  zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr 274

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

  

                                                                                                  Przewodniczący Komisji

                                                                                                      (-) Teodor Kubacki

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kościana odbędzie się 9 sierpnia 2017 r. w sali nr 23 Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22.

Początek posiedzenia godz. 15.30.

 

Porządek obrad:

1.  Otwarcie posiedzenia.

2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.

4.  Opiniowanie projektów uchwał w sprawie:

4.1. zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym - proj. nr 274

4.2. dopuszczenia uiszczania niektórych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan innym instrumentem płatniczym - proj. nr 276

4.3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan - proj. nr 265

4.4. zmian uchwały budżetowej na 2017 r. - proj. nr 266

5.  Wolne głosy.

6.  Zakończenie.

 

                                                                                                Przewodniczący Komisji

                                                                                                (-) Aleksander Heller