logo logo
logo bip
Jednostki pomocnicze gminy

Statuty jednostek pomocniczych miasta Kościan

Uchwała Nr XXXIV/411/05  Rady Miejskiej Kościana z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta Kościan ze zmianami: XXIX/310/17 z 21.12.2017 r. i XXXVI/377/18 z 11.10.2018 r.  
Obwieszczenie Rady Miejskiej Kościana w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych miasta Kościan
Lista wiadomości