logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na II sesji Rady w dniach 19.06.1990r. oraz 26.06.1990r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyboru burmistrza

II/5/90

  5

 

2.

wyboru zastępców Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kościanie

II/6/90

  6

 

3.

wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Kościanie

II/7/90

  7

 

4.

powołania komisji inwentaryzacyjnej

II/8/90

  8

 

5.

ilości zastępców burmistrza

II/9/90

  9

 

6.

ilości członków zarządu

II/10/90

  10

 

7.

dezaprobaty do założeń do planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana oraz projektu planu zatwierdzonego w 1986r.

II/11/90

  11

 

8.

powołania komisji statutowej

II/12/90

  12

 

9.

powołania sekretarza miejskiego

II/13/90

  13

 

10.

powołania skarbnika miejskiego

II/14/90

  14

 

11.

powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II/15/90

  15

 

12.

wyboru członków zarządu

II/16/90

  16

 

13.

powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie

II/17/90

  17

 

14.

ustalenia składu osobowego Komisji zdrowia i spraw socjalnych

II/18/90

  18

 

15.

ustalenia składu osobowego Komisji działalności gospodarczej

II/19/90

  19

 

Lista wiadomości