logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na V sesji Rady w dniach 23.10.1990r., 30.10.1990r. oraz 6.11.1990r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

likwidacji wspólnego przedsiębiorstwa b. rad narodowych w Kościanie, Krzywiniu, Przemęcie i Śmiglu pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kościanie

V/48/90

  48

 

2.

wyboru członków kolegium do Spraw Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Kościanie

V/49/90

  49

 

3.

ustalenia składu proponowanych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

V/50/90

  50
  zał.

 

4.

wyrażenia woli przystąpienia do Związku Gmin Wielkopolskich

V/51/90

  51

 

5.

ustalenia wynagrodzenia dla Zastępcy Burmistrza

V/52/90

  52

 

6.

utworzenia osiedli w mieście Kościanie

V/53/90

  53

 

7.

powołania Komisji dla opracowania projektu Statutu osiedla miejskiego oraz regulaminu wyboru rady osiedla, zarządu i przewodniczącego zarządu osiedla

V/54/90

  54

 

8.

wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dn. 8.03.1990r. o samorządzie terytorialnym i nadal obowiązujących na obszarze miasta Kościana

V/55/90

  55

 

9.

miesięcznika „Wiadomości Kościańskie"

V/56/90

  56

 

10.

utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

V/57/90

  57

 

11.

przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

V/58/90

  58
  zał.

 

12.

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kościanie oraz do Sądu Pracy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie i do Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu

V/59/90

  59

 

13.

statutu Gminy Miejskiej w Kościanie

V/60/90

  60
  zał. (1)
  zał. (2)
  zał. (3)

 

14.

uchwalenia Regulaminu Urzędu Miejskiego w Kościanie

V/61/90

  61
  zał. (1)
  zał. (2)
  zał. (3)

 

15.

procedury uchwalenia budżetu

V/62/90

  62

 

16.

oceny przebiegu budowy pawilonu chirurgicznego szpitala w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie

V/63/90

  63

 

Lista wiadomości