logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na VI sesji Rady w dniu 18.12.1990r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

ustalenia zasad i trybu przeprowadzania wyborów rad osiedli, zarządów osiedli i przewodniczących rad osiedli

VI/64/90

 64

 

2.

ustalenia diet przewodniczącego i radnych miejskich w Kościanie

VI/65/90

 65

 

3.

regulaminu Rady Miejskiej Kościana

VI/66/90

 66
  zał. (1)
  zał. (2)

 

4.

wydzierżawienia gruntu w Bonikowie pod wysypisko śmieci

VI/67/90

 67

 

5.

wykupu gruntów położonych w Dębcu Nowym na cele wypoczynkowo-rekreacyjne mieszkańców miasta Kościana

VI/68/90

 68

 

6.

uchwalenia projektu budżetu w zakresie wydatków na styczeń i luty 1991r.

VI/69/90

 69

 

7.

zmian w planie budżetu na 1990r.

VI/70/90

 70

 

8.

zmian w planie funduszu miejskiego na 1990r.

VI/71/90

 71

 

9.

przystąpienia do „Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski"

VI/72/90

 72

 

10.

przystąpienia do stowarzyszenia pn. „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych"z siedzibą w Poznaniu

VI/73/90

 73

 

11.

utworzenia placówki upowszechniania kultury pn. „Kościański Ośrodek Kultury" w Kościanie

VI/74/90

 74

 

12.

zmiany Uchwały Nr III/35/90 z dn. 8 sierpnia 1990r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

VI/75/90

 75

 

Lista wiadomości