logo logo
logo bip

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

ustalenia liczby zastępców przewodniczącego Rady Miejskiej w Kościanie

I/1/90

 1

 

2.

ustalenia liczby i rodzajów stałych komisji Rady Miejskiej w Kościanie

I/2/90

 2

 

3.

wyboru delegatów do sejmiku samorządowego

I/3/90

 3

 

4.

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kościanie

I/4/90

 4