logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na VII sesji Rady w dniu 19-20.02.1991r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

uchwalenia projektu budżetu miasta Kościana w zakresie wydatków w miesiącu marcu 1991r.

VII/76/91

 76

 

2.

ustalenia stawki opłaty targowej na terenie targowiska oraz wyznaczonych miejscach handlowych na terenie miasta Kościana

VII/77/91

 77

 

3.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

VII/78/91

 

 78

 

4.

określenia stawek podatku od środków transportowych

VII/79/91

 79

 

5.

wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Miejski nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej

VII/80/91

 80

 

6.

ustalenia wysokości stawek podatku od psów

VII/81/91

 81

 

7.

poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w terenie, podatku od posiadania psów, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

VII/82/91

 82

 

8.

przystąpienia do spółki z o.o. pod firmą „Zmiany"

VII/83/91

 83

 

9.

wykonania Uchwały VI/74/90 Rady Miejskiej Kościana z dnia 18 grudnia 1990r. w sprawie utworzenia placówki upowszechniania kultury pn. Kościański Ośrodek Kultury w Kościanie

VII/84/91

 84

 

10.

uchylenia Uchwały III/33/90 Rady Miejskiej Kościana z dn. 8.08.1990r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale użytkowe

VII/85/91

 85

 

11.

utworzenia zakładu budżetowego pn. „Miejski Zespół Usług Projektowych i Nadzoru Inwestorskiego w Kościanie"

VII/86/91

 86

 

12.

wykupu gruntów położonych w Dębcu Nowym na cele wypoczynkowo-rekreacyjne dla mieszkańców miasta Kościana

VII/87/91

 87

 

13.

zamiany gruntów z Kościańską Spółdzielnią Mieszkaniową

VII/88/91

 88

 

14.

przejęcia nieruchomości położonych w Kościanie przy ul. Sierakowskiego 15

VII/89/91

 89

 

Lista wiadomości