logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na X sesji Rady w dniach 9.07.1991r. oraz 16.07.1991r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

udziału w kosztach inwestycji wspólnej „Oczyszczalnia ścieków typu mechaniczno-biologicznego dla miasta Kościana"

X/112/91

 112

 

2.

przekazania, jako mienia komunalnego, nieruchomości Okręgowego Zakładu Transportu i Maszyn Drogowych w Środzie Wlkp. oraz Okręgowego Przedsiębiorstwa Surowców Wtórnych Zakładu w Kościanie

X/113/91

 113

 

3.

zmiany Uchwały Nr VI/72/90 z dnia 18 grudnia 1990r. w sprawie przystąpienia do "Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski"

X/114/91

 114

 

4.

przyjęcia kierunków działania Zarządu Miasta w zakresie ochrony środowiska

X/115/91

 115

 

5.

zmian nazw ulic i osiedli na terenie miasta Kościana

X/116/91

 116

 

Lista wiadomości