logo logo
logo bip

Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XI sesji Rady w dniach 20.08.1991r. oraz 27.08.1991r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Kościana na 1991r. w zakresie dochodów i wydatków

XI/117/91

  117

 

2.

wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Kościana na 1991r. w zakresie dochodów i wydatków

XI/118/91

  118

 

3.

nabycia nieodpłatnego na własność nieruchomości gruntowych i budynków mieszkalnych „Cukrowni" Kościan oraz Państwowego Ośrodka Maszynowego w Kościanie

XI/119/91

  119

 

4.

zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania „oczyszczalnia ścieków w Kościanie"

XI/120/91

  120

 

5.

nadania nazwy placowi na terenie m. Kościana

XI/121/91

  121

 

6.

opłat za świadczenia przedszkoli i żłobków miejskich w Kościanie

XI/122/91

  122

 

7.

ustalenia granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

XI/123/91

  123

 

8.

przystąpienia do Komunalnego Towarzystwa Ubezpieczeń w Warszawie

XI/124/91

  124

 

9.

sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

XI/125/91

  125

 

10.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

XI/126/91

  126

 

Lista wiadomości